Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Declarația de la Bilbao

EUROPA Ridică-te!

Pentru prima dată în istoria sa, Uniunea Europeană - acest proiect unic în istoria continentului nostru - s-ar putea descompune, se poate destrăma și ar putea chiar să înceteze să mai existe. Sub efectul combinat al bulversărilor provocate de globalizarea prost reglementată, de consecințele economice și sociale grave ale crizei financiare, de impactul unei revoluții tehnologice fără precedent și de gestionarea haotică a fluxurilor migratorii, forțele politice sau extremiste au încercat să exploateze preocupările și temerile cetățenilor îngrijorați și confuzi.

Europa are nevoie de o desprindere deplină, de o refondare democratică și profundă. Oamenii au fost excluși din viziunea și destinul european. Europa nu este posibilă fără oamenii săi.

Noi, democrații europeni, suntem hotărâți să oprim declinul țărilor noastre.

Partidele politice care au dominat scena europeană în ultimele decenii nu mai sunt în măsură să revigoreze impulsul european extraordinar pe care părinții fondatori au reușit să îl creeze.

Sunt uzate și au dezamăgit pe oameni: decalajul dintre cetățeni și instituțiile europene s-a lărgit constant, iar politicile europene sunt adesea inadecvate sau incomplete.

Este timpul ca democrații să preia conducerea. Avem datoria de a împărtăși cetățenilor visul nostru european. Să susținem valori precum respectul pentru demnitatea umană, statul de drept, libertate, egalitate, solidaritate și responsabilitate.

Aceste valori sunt încorporate în societățile noastre prin intermediul pluralismului, nediscriminării, toleranței, respectului pentru minoritățile naționale și lingvistice, egalității dintre bărbați și femei și investițiilor în tineret și educație.

Partidul Democrat European dorește și chiar trebuie să inspire o nouă constelație politică, al cărei obiectiv este de a readuce Europa pe drumul cel bun.

Nu există lipsă de proiecte.

Politicile europene pentru combaterea schimbărilor climatice sunt printre cele mai ambițioase din lume. Dar, în timp ce Statele Unite s-au îndepărtat de Acordul de la Paris, Europa trebuie să meargă mai departe cu un plan ambițios de tranziție către o economie verde finanțată din resurse proprii noi și care creează milioane de locuri de muncă.

Am creat o monedă unică, dar aceasta nu are încă o conducere politică. Nu există nici instrumentele, nici mijloacele bugetare care să permită țărilor din zona euro să își coordoneze politicile economice și să beneficieze de solidaritatea partenerilor lor în eventualitatea unor șocuri asimetrice.

Am creat o uniune economică și monetară, dar permitem statelor membre să concureze cu ferocitate în chestiuni fiscale, în special în ceea ce privește impozitul pe profit.

Ne proclamăm hotărârea de a proteja Uniunea de excesele globalizării, dar îi lăsăm pe principalii noștri concurenți externi să preia controlul companiilor și infrastructurilor strategice și nu promovăm apariția unor giganți industriali europeni capabili să concureze cu giganții competitorilor noștri.

Marile companii multinaționale digitale realizează profituri considerabile prin comercializarea datelor cetățenilor europeni, însă le impozităm mai puțin decât IMM-urile noastre europene.

Recent am adoptat Pilonul European al Drepturilor Sociale, dar încă nu avem instrumente eficiente împotriva dumpingului social și nici o foaie de parcurs pentru a încuraja convergența socială, un element esențial în consolidarea coeziunii sociale și teritoriale europene.

Am stabilit în mod formal o frontieră comună, dar nu o gestionăm împreună. Lăsăm statele membre din sud să controleze mai mult sau mai puțin singure zeci de mii de kilometri de frontiere maritime și încă nu avem reguli comune privind azilul.

Depunem presiuni asupra statelor africane de origine sau de tranzit în ceea ce îi privește pe migranți pentru a limita plecarea cetățenilor lor în Europa, dar încă nu am implementat Planul Marshall de care Africa are nevoie pentru a asigura pentru dezvoltarea unui continent cu o populație în creștere rapidă.

Dacă adunăm bugetele cheltuite de statele membre ale UE pentru apărarea lor, cheltuim mai mulți bani decât Rusia, dar nu putem trimite forțe europene în operațiunile militare de peste mări, dacă este necesar, și nici nu descurajăm Rusia în a-și dezvolta politica sa îndrăzneață și beligerantă față de vecinii săi europeni.

Este o provocare majoră, o chestiune urgentă.

PDE se va ocupa de această provocare.

Pentru noi, este timpul să reconstruim Europa.

IED YDE